Historia fragmentu OS

Mapka przygotowana przez organizatorów, zebrane ciekawostki historyczne terenu: