Komunikat startowy

KOMUNIKAT  STARTOWY

1. Zespół Organizacyjny:

• Nadleśnictwo Karnieszewice, Nadleśnictwo Manowo, Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie,

• Kierownictwo Rajdu – Dagny Nowak-Staszewska, Monika Czerepkow

• Budowniczy trasy pieszej TP-50 i rowerowej TR-50: Łukasz Grodecki, sędzia główny: Tomasz Kowalczyk, budowniczy trasy rodzinnej: Łukasz Żmiejko

2. Termin i miejsce zawodów:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ, Manowo 12, 76-015 Manowo

Rajd odbędzie się w dniu  21.07.2018 roku od godz. 9.00 na terenie Nadleśnictw Karnieszewice i Manowo.

3. Baza i biuro zawodów:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej PZŁ, Manowo 12, 76-015 Manowo, województwo Zachodniopomorskie. Parking na terenie bazy.

Wjazd na teren bazy z drogi krajowej 11 w Manowie ( kierunek na Wyszebórz ) , skręt w lewo na strzelnicę myśliwską.

Transport publiczny z Koszalina….

4. Forma rozgrywania zawodów:

·      Trasa Piesza Rodzinna TP 7 – indywidualna (dopuszczalne są zespoły 6-osobowe jako jeden team)

·      Trasa Piesza TP 50 – indywidualna

·      Trasa Rowerowa TR 50 – indywidualna

Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych
w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

5. Program zawodów:

20 lipca 2018

18:00- 22.00   Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu.

Nocleg na sali ogólnej jest bezpłatny, jednak wszystkie osoby nocujące zobowiązane są do pokrycia kosztów śniadania w dniu 21 lipca w kwocie 30zł. Istnieje możliwość wynajęcia pokoju gościnnego, miejsc noclegowych w pokojach gościnnych jest 20, cena noclegu 50-70zł, opłata bez wyżywienia. Rezerwacja pokoi pod telefonem: 664 988 426, osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Andrzej Wenerski.

21 lipca 2018

07:00                Praca sekretariatu rajdu (potwierdzenie przybycia, kwestie formalne, wydawanie kart startowych) – trasy TP 50, TR 50, TP 7

07:00-8:00       Śniadanie dla wszystkich osób nocujących. Istnieje możliwość wykupu śniadania bez noclegu, opłata 30 zł.

8:40                  Odprawa techniczna tras TP 50, TR 50, TP 7

09:00                Start tras TP 50, TR 50, TP 7

16:00                Zamknięcie mety trasy TP 7

18:00                Zamknięcie mety trasy TR50

22:00                Zamknięcie mety trasy TP 50

Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

22.07.2018

08.00            opuszczenie Bazy Rajdu. Organizatorzy proszą o nie przekraczanie godziny wyjazdu.

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://zgloszenia-pmno.reu.pl/pl/marathon/51. Zamknięcie zapisów nastąpi 15.07.2018 o godzinie 24.00.

7. Świadczenia startowe

·      posiłek regeneracyjny po rajdzie

·      na trasie TP 50 i TR 50 będzie jeden punkt z wodą

·      woda i napoje na mecie rajdu

·      komplet kolorowych map i materiałów startowych,

·      nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

·      prysznice, toalety w bazie zawodów,

·      wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

8. Postanowienia końcowe

·      zawody odbędą się bez względu na pogodę,

·      uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

·      zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,

·      uczestnik, który nie zgłosił się w Biurze Zawodów w dniu 21 lipca traci prawo do świadczeń,

·      na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,

·      za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

·      obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

·      ostateczna interpretacja Komunikatu Startowego oraz Regulaminu należy do organizatorów;

Charakterystyka tras:

Trasa rodzinna TP-7 (dopuszczalne są zespoły 6-osobowe jako jeden team). Długość trasy ok 7km.  Punkty w miejscach charakterystycznych w terenie. Ilość punktów kontrolnych -15. Mapa aktualna z czerwca 2018r. Całość trasy po drogach widocznych, szerokich i bezpiecznych. Trasę można pokonać z wózkiem.

 

Trasa TP-50 – długość trasy 51,4km w wariancie organizatora. Ilość punków kontrolnych 22, jeden z punktów najbardziej oddalony od bazy z dostępną wodą. Mapa w skali 1:50.000 z rozświetleniami punktów w skali 1:10.000. Punkty zlokalizowane w miejscach charakterystycznych (wyjątkowo bardzo blisko miejsc charakterystycznych) na rozświetleniach w skali  1:10.000, zrezygnowano z opisów punktów. Aktualność map lata 70-te XX wieku. Limit czasu na pokonanie trasy 12h + 1h w limicie spóźnień, po tym czasie dyskwalifikacja. Trasa głównie po drogach, czasami o utrudnionej przebieżności, niektóre widoczne na mapie zanikowe, konieczność poruszania się na azymut. Teren zróżnicowany, spora ilość przewyższeń. Skala trudności: trudna

 

Trasa TR-50 – długość trasy 39km w liniach prostych. Ilość punków kontrolnych 12, jeden z punktów najbardziej oddalony od bazy z dostępną wodą. Mapa w skali 1:50.000 z rozświetleniami punktów w skali 1:10.000. Punkty zlokalizowane w miejscach charakterystycznych (wyjątkowo bardzo blisko miejsc charakterystycznych) na rozświetleniach w skali  1:10.000, zrezygnowano z opisów punktów. Aktualność map lata 70-te XX wieku. Limit czasu na pokonanie trasy 8h + 1h w limicie spóźnień, po tym czasie dyskwalifikacja. Trasa prawie w całości po drogach, konieczność dojścia do punktu bez roweru. Teren zróżnicowany, średnia ilość przewyższeń. Skala trudności: średnia